Skjernådalens Lystfiskerforening

Fiskekort til Skjernådalens Lystfiskerforening

Kontakt:
Hans Hansen
Korsvej 5 B
6880 Tarm
Telefon: +45 22243615
Website: http://www.skj-lf.dk/home/

Beskrivelse

Foreningen råder over en del fiskevand i Skjernåen, fra midt mellem Gjalbæk Bro og Albæk Bro, og næsten til udløbet i Ringkøbing Fjord. Vi har i 2002 fået fiskeretten på ca. halvdelen af det tilbagelagte stykke af Skjern å, fra Gjalbæk bro til Albæk Bro. En strækning der uden tvivl bliver meget spændende, idet det specielt er her de mange sving er og ikke mindst her, der er udlagt gydegrus og sten, der vil give standpladser for både laks og ørred.

På strækningen i Skjern å fra Omme å´s udløb i denne og til A11-hovedvejsbroen mellem Skjern og Tarm, er der i september 2002 af Skov- og Naturstyrelsen blevet udlagt masser af store sten, som forventes at give masser af strømlæ til både laks og havørreder fremover.
Både Skjern å og Omme å huser en fin bestand af Stallinger.

BEMÆRK! Årskort giver ikke medlemskab til foreningen. Ved ønsket medlemskab, kontakt kasserer@skj-lf.dk.Produkter

Periodekort

Denne forening sælger desværre ikke dagkort

Sæsonkort

Denne forening sælger desværre ikke andre kort

Produkter

Dagkort

Denne forening sælger desværre ikke dagkort

Andre kort

Denne forening sælger desværre ikke andre kort

Kontakt

Hans Hansen
Korsvej 5 B
6880 Tarm
Telefon: +45 22243615
Website: http://www.skj-lf.dk/home/

Kort

Her ses et udsnit af kortet over fiskevandet. Her kan du også hente kortet som PDF-fil eller ved at klikke på billedet. Du kan med fordel gemme det på din telefon og have nem adgang til det når du står ved bredden.

Kort

Download kort

Til venstre ses et udsnit af kortet over fiskevandet. Kortet kan hentes som PDF-fil herfra siden, ved at bruge understående link. Det kan med fordel printes og lamineres for at forhindre at det bliver vådt.

Kort over fiskevand

Dansk Fiskekort ApS

Danskfiskekort.dk | CVR: 36 47 45 80 | mail@danskfiskekort.dk | +45 30 25 62 23 | Grynmøllen 29 | 5000 Odense S