Købsbetingelser

Forholdet mellem købere af fiskekortet og Danskfiskekort.dk

Danske Fiskekort I/S er ansvarlig for salg af nævnte fiskekort.

Betaling

Der kan betales med Danske og Internationale kort. Din betaling er sikret igennem ePay's betalingsgateway, der er godkendt og PCI certificeret af Fort Consult. Danskfiskekort.dk gemmer ikke kontooplysninger. Betalingsmulighederne er listet herunder.

Leverings af fiskekort

Købte fiskekort, leveres elektronisk til den, angivne mailadresse som opgives i forbindelse med bekræftelse af køb. Bemærk, at du selv skal printe fiskekort og medbringe til eventuel forevisning.(Ved nærmere specificerede foreninger, er det muligt at fremvise kvittering elektronisk, for nærmere information, se detaljer omkring ønskede forening). Kvitteringen vil blive sendt til din mail. Forekommer det, at du ikke kan finde fiskekortet, undersøg da, spam-mappen på din mail, da denne fejlagtigt kan opfatte visse mails som spam. Forløber der mere end et time, efter afsluttet køb, og du endnu ikke har modtaget dit fiskekort, kan du henvende dig på mail@danskfiskekort.dk.

Priser

Hvis intet andet fremgår, er alle priser inklusiv moms, samt andre afgifter, så som told m.m.

Danskfiskekort.dk gør opmærksom på:

Fiskekort erstattes ikke ved bortkomst. Derfor, sørg for at gemme fiskekortet i din indbakke, eller som fil på computeren.

Fiskekortet refunderes kun af arrangøren (de lokale foreninger), og kun i tilfælde af fiskekortets manglende gyldighed, fx ved foreningens konkurs eller opløsning, se nærmere nedenfor.

Gebyret for køb af fiskekort og brug af kreditkort, refunderes ikke.

Danskfiskekort.dk, har som udgangspunkt intet ansvar over for køber, vedrørende foreningers, konkurs, opløsning, betalingsstandsning, aflysning eller eventuelle andre reklamationer. Hvis der ikke kan findes en løsning mellem de to parter, kan Danskfiskekort.dk kontaktes, så vil Danskfiskekort.dk forsøge at finde en løsning mellem de to parter.

Alle spørgsmål herom, henvises til den lokale forening.

Danskfiskekort.dk fralægger sig alt ansvar, som måtte opstå i forbindelse med uretmæssig kopiering eller videresalg af fiskekort.

Foreningernes kontaktoplysninger, forefindes på vores hjemmeside.

Fortrydelse

I følge "Lov om visse forbrugeraftaler (Forbrugeraftaleloven) § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af fiskekort ikke omfattet fortrydelsesretten. Betaling foretaget for fiskekort, og eventuelt kort- eller administrationsgebyr, vil ikke blive refunderet.

Håndtering af personoplysninger.

Danskfiskekort.dk videregiver ikke personlige informationer, eller data, indtastet af brugere på hjemmesiden, til tredjemand. Danskfiskekort.dk, forbeholder sig dog retten til videregivelse af, navn, telefonnummer og email, i det omfang dette skal bruges af lokale fiskeforeninger, i forbindelse med kontakt, i tilfælde af uforudsete problemer, eller andre hastesager, hvori det er nødvendigt, for både den lokale forening og køber, at komme i kontakt hurtigst muligt.

Oplysninger indhentet på Danskfiskekort.dk er omfattet af ”Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)” jf. dennes § 1. Med sådanne oplysninger fører Datatilsynet tilsyn jf. lovens § 55. Loven og yderligere information, vedrørende datatilsynet, kan findes på www.datatilsynet.dk

Fejl og mangler

Danskfiskekort.dk tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.

Dansk Fiskekort ApS

Danskfiskekort.dk | CVR: 36 47 45 80 | mail@danskfiskekort.dk | +45 30 25 62 23 | Grynmøllen 29 | 5000 Odense S